Produkt

Væraballar

Kr 102,- pr kilo

Væraballar er værtestiklar. Kan til dømes brukast til forrett.

 

Gå til bestillingsskjema