Storfe kraftbein

Kr 38,- pr kilo

Kraftbein frå storfe som kan brukast i til dømes kjøttsuppe. 

 

Gå til bestillingsskjema